På forsiden er der følgende indlæg:

- Dato for generalforsamlingen.

-Informationsmøde på strandengen.

-Information om beskæring af beplantningen langs vore veje.

-Vagtordningen.

-Arbejdsdag på strandengen.

-Glimt fra gamle dage.

-Ny kontaktperson i kommunen.

-De vilde blomsters dag.

-Højderygstien.

-Kloakering

 

 

 

 

Denne side er opdateret d. 27-03-2017.

Webmaster: Flemming Sklander

 

 

 

Grundejerforeningen for Jyderup Lyng

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden

 

Dato for generalforsamlingen.

 

Generalforsamling afholdes i år søndag den 09. juli 2017 kl. 09.30 på Strandlyst.

Skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz er inviteret med til generalforsamlingen for at

fortælle om muligheden for at etablere en strandsø på arealet mellem Vej 9 og Vej 10.

 

Informationsmøde på strandengen.

 

Vandring på strandengen lørdag den 8. juli 2017 kl. 14.00 med Jørgen Stoltz.

Jørgen Stoltz vil fortælle om det varierede plante-, fugle- og dyreliv, der er knyttet til vores strandeng. Samtidigt får vi mulighed for at besigtige arealet og høre om projektet til en evt. strandsø.

 

Information om beskæring af beplantningen langs vore veje.

 

Efter påske bliver beplantningen langs vore veje beskåret. De grundejere, der i denne omgang bliver berørt er informeret og har haft mulighed for selv at beskære buske og træer, eller overlade det til bestyrelsen at få arbejdet udført.

 

Vagtordningen.

 

Vagtordningen starter lige efter efterårsferien.

Skulle I have glemt at indbetale inden d. 01-10-2016 kan det stadig gøres, men så må I samtidig sende en mail til Henning Lektonen, da det ikke er hver dag kontoen bliver kontrolleret.

Indbetalingen skal ske til

Giroindbetaling: 01 16759090 eller Bank overførsel: 1551-16759090

og koster 300 kr.

Det er vigtigt at I angiver navn, vej, hus og telefonnummer på indbetalingen.

 

Arbejdsdag på strandengen.

 

Lørdag den 01-10-2016 havde vi arbejdsdag på strandengen.

Vi startede kl. 9.30 og de sidste gik først hjem ca. kl. 16.00. Vejret var fint, men der kom dog en kraftig byge først på eftermiddagen. Trods dette fortsatte arbejdet da det igen blev tørvejr. Det var ret imponerende. Der var 26 glade grundejere der lagde megen energi i arbejdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i år fået slået og sammenrevet blomsterengen og en del at rørskoven, som efterfølgende blev presset til halmballer. Arbejdet med slåning har i år været lidt mere besværlig. Peter Fischer, som har slået strandengen gennem de sidste 6 år, ønskede ikke at påtage sig arbejdet, så vi måtte finde nye samarbejdspartnere. Det tror vi nu er lykkedes også for de kommende år, men det tog lidt tid.

Hybenroserne er også i år blevet slået.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores arbejde på arbejdsdagen bestod i år af sammenrivning af rør og hybenroser.

Vi havde igen lånt to gyvelsnappere af kommunen til optrækning af gyvler.

De sammenrevne og klippede vækster blev samlet i bunker og kørt på genbrugsstationen på trailer.

Halmballerne er efterfølgende blevet hentet og bliver i år brugt i et halmfyr.

Bestyrelsen takker for det store fremmøde og den gode indsats.

 

Glimt fra gamle dage.

 

Det er ikke noget nyt at tingene ikke er som i gamle dage, men et kik i fotoalbummet giver dog stof til eftertanke.

Vi er tilbage til engang i 1930-erne, og på nedenstående fotos ses strandengen et sted mellem vej 9 og vej 10. I påsken 1930 var der tid til lidt sejlads med tømmerflåde. I den våde periode var det den eneste mulighed for at komme "tørskoet" ned til vandet. Senere blev der lavet en smal bro over vandet, ca. ud for Rylen, og en del af vores grundejere kan huske at de har ligget på denne bro og fanget haletudser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiletforholdene var også anderledes, spanden skulle tømmes enten ved fælles indsats eller ved at Lortekaj kom og udførte dette arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt ophold i sommerhuset skulle man hjem igen, og det foregik pr. hestevogn til stationen i Vig eller Asnæs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja meget har forandret sig.

Ovenstående fotos er stillet til rådighed af Hanne og Stig Norrbom.

 

Ny kontaktperson i kommunen.

 

Vores faste kontaktperson i kommunen gennem mange år, Erich Wederkinch er gået på pension i foråret, så vores nye kontakt bliver Jan Fischer Rasmussen.

Referat og bestyrelsen.

 

På siden ”generalforsamling” kan du læse referatet, og på siden ”bestyrelsen” kan du se sammensætningen af bestyrelsen for det næste år.

 

De Vilde Blomsters Dag den 19. juni 2016 – Vig Lyng og Jyderup Lyng

 

Dansk Botanisk Forening stod for indbydelsen til De Vilde Blomsters Dag 2016, der blev afholdt for 30. gang i træk. Turen mellem Vig Lyng og Jyderup Lyng var arrangeret af Silva Danica v/Anna Andersen og Jørgen Stoltz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 kystlokaliteter med mange naturtyper er gennem mere end 10 år blevet plejet målrettet med henholdsvis afgræsning ved Vig Lyng og slåning ved Jyderup Lyng i samarbejde med Silva Danica og Odsherred Kommune. Områderne er klassificeret som Natur 2000, hvilket bl.a. betyder at der ikke kan udstykkes på arealerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles for de 2 områder er at pilekrat og rynket rose bliver hold nede, så herlighedsværdien ved udsigten fra sommerhusområderne bliver opretholdt kombineret med et rigt fugle- og dyreliv samt varierende plantesamfund.

 

Højderygstien.

 

Palmesøndag var der åbning af første etape af Højderygstien som går fra Dutterhøjene via Maglehøj, Esterhøj og til Shelterpladsen ved Veddinge.

Fra Dutterhøjene til Esterhøj er der 4,7 km og fra Esterhøj til Shelterpladsen ca. 3 km.

 

På den første strækning mellem Dutterhøjene og Esterhøj er der en fantastisk flot udsigt over Sejerøbugten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var lavvande så man kunne fornemme hvor i bugten den næste afsnøring vil finde sted.

 

På Esterhøj var Høve Bylaug vært ved et lille traktement, med muslinger og svinekam, øl vin og vand.

 

Der blev holdt taler og snoren blev klippet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter gik turen til Shelterpladsen, hvor Geopark Odsherred og Odsherred Kommune var værter ved et mindre traktement.

 

Der var arrangeret bus både fra Høve til Dutterhøjene og fra Shelterpladsen til Høve, så man ikke skulle gå samme vej tilbage.

Turen kan stærkt anbefales.

 

Kloakering.

 

De nye planer for kloakering på Jyderup Lyng lyder på at det først bliver i 2023 at vi får kloakeret.

På denne side finder du nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen, samt meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Når du skifter adresse, telefonnummer eller mail-adresse, kan du give os besked ved at klikke på linket her:

adresseændring

 

Copyright Grundejerforeningen for Jyderup Lyng © 2012. All Rights Reserved