Højderygstien.

 

Palmesøndag var der åbning af første etape af Højderygstien som går fra Dutterhøjene via Maglehøj, Esterhøj og til Shelterpladsen ved Veddinge.

Fra Dutterhøjene til Esterhøj er der 4,7 km og fra Esterhøj til Shelterpladsen ca. 3 km.

 

På den første strækning mellem Dutterhøjene og Esterhøj er der en fantastisk flot udsigt over Sejerøbugten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var lavvande så man kunne fornemme hvor i bugten den næste afsnøring vil finde sted.

 

På Esterhøj var Høve Bylaug vært ved et lille traktement, med muslinger og svinekam, øl vin og vand.

 

Der blev holdt taler og snoren blev klippet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter gik turen til Shelterpladsen, hvor Geopark Odsherred og Odsherred Kommune var værter ved et mindre traktement.

 

Der var arrangeret bus både fra Høve til Dutterhøjene og fra Shelterpladsen til Høve, så man ikke skulle gå samme vej tilbage.

Turen kan stærkt anbefales.

 

 

 

 

Grundejerforeningen for Jyderup Lyng

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden

 

Informationsmøde på strandengen.

 

Lørdag d. 31 marts blev der afholdt et nyt informationsmøde på strandengen. Årsagen til dette var, at bestyrelsen havde modtaget dispensation fra kommunen til oprensning af to strandsøer. Jørgen Stoltz var inviteret med for at fortælle om indholdet i dispensationen og der var mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

20-25 grundejere var mødt op. Du kan på siden Arrangementer læse invitationen, referat fra mødet med spørgsmål og svar samt dispensationen fra kommunen.

 

Dato for generalforsamlingen.

 

Generalforsamling afholdes i år søndag den 08. juli 2018 kl. 09.30 på Strandlyst.

Skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz er inviteret med til generalforsamlingen for at fortælle hvor langt vi er med projektet med de to strandsøer på arealet mellem Vej 9 og Vej 10.

 

Vagtordningen i den forgangne vinterperiode.

 

Det har været en stille periode hvor der ikke har været konstateret indbrud eller andre beskadigelser på vores ejendomme. Vores vagtmand vil på nuværende tidspunkt ikke afvise at tage en sæson mere, hvilket vi er glade for i bestyrelsen.

 

Arbejdsdag på strandengen d. 30-09-2017.

 

Vejret har ikke været med os i år. Der er alt for vådt og arealet som er blevet slået er mindre end det har været i flere år. Tørringen og sammenrivningen samt bortkørsel har pt. ikke kunnet lade sig gøre.

Nyttejobberne har også i år hjulpet os med at få slået hybenroserne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På arbejdsdagen, hvor der mødte ca. 25 glade grundejere op, fik vi revet en del rør væk fra de mest våde arealer. Revet de slåede hybenroser sammen og trukket en pæn portion gyvler op. I år brugte vi vores egen gyvelsnapper, som vi har købt siden sidste sommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde en hyggelig dag i godt vejr og bestyrelsen takker for det store fremmøde og den megen energi, der blev lagt i arbejdet.

Glimt fra gamle dage.

 

Det er ikke noget nyt at tingene ikke er som i gamle dage, men et kik i fotoalbummet giver dog stof til eftertanke.

Vi er tilbage til engang i 1930-erne, og på nedenstående fotos ses strandengen et sted mellem vej 9 og vej 10. I påsken 1930 var der tid til lidt sejlads med tømmerflåde. I den våde periode var det den eneste mulighed for at komme "tørskoet" ned til vandet. Senere blev der lavet en smal bro over vandet, ca. ud for Rylen, og en del af vores grundejere kan huske at de har ligget på denne bro og fanget haletudser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiletforholdene var også anderledes, spanden skulle tømmes enten ved fælles indsats eller ved at Lortekaj kom og udførte dette arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt ophold i sommerhuset skulle man hjem igen, og det foregik pr. hestevogn til stationen i Vig eller Asnæs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja meget har forandret sig.

Ovenstående fotos er stillet til rådighed af Hanne og Stig Norrbom.

 

Referat og bestyrelsen.

 

På siden ”generalforsamling” kan du læse referatet, og på siden ”bestyrelsen” kan du se sammensætningen af bestyrelsen for det næste år.

 

Kloakering.

 

I de tidsplaner der pt. ligger, bliver der ikke kloakeret i vores grundejerforening i perioden frem til 2025.

På denne side finder du nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen, samt meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

På forsiden er der følgende indlæg:

- Søprojektet, informationsmøde.

- Generalforsamlingen.

- Vagtordningen.

- Arbejdsdag på strandengen.

- Glimt fra gamle dage.

- Højderygstien.

- Kloakering

 

 

 

 

Når du skifter adresse, telefonnummer eller mail-adresse, kan du give os besked ved at klikke på linket her:

adresseændring

 

Denne side er opdateret d. 29-10-2017.

Webmaster: Flemming Sklander

Copyright Grundejerforeningen for Jyderup Lyng © 2012. All Rights Reserved