Grundejerforeningen for Jyderup Lyng

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden

 

OPRENSNING AF STRANDSØER

 

Bestyrelsen har afholdt et møde den 13. oktober 2017 med Jan Fischer Rasmussen, Odsherred Kommune og Jørgen Stoltz, Silva Danica omkring oprensning af strandsøer på beskyttet strandeng.

 

Der er fortsat mange formaliteter, der skal falde på plads, men når kommunen er klar med de nødvendige tilladelser til oprensning af strandsøerne, vil grundejerforeningens bestyrelse indkalde grundejerne til et møde på strandengen.

 

Når Odsherred Kommune melder tilladelsen ud, vil der være 4 uger, hvor der er mulighed for at indsende klager. Bestyrelsen vil underrette grundejerne om, hvor de kan orientere sig om tilladelsen, og hvor der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

 

Bestyrelsen arbejder sideløbende med en uddybende beskrivelse af projektet og med at undersøge mulighederne for at finde de resterende midler til at finansiere projektet.

 

Fibernet på Jyderup Lyng.

 

Fibia er i gang med at kontakte de grundejere der har tilmeldt sig fibernet, for ledningsføring og placering af router.

Har du tilmeldt dig Fibia og stadig ikke har haft besøg af en repræsentant fra Fibia, vil det være en god ide at kontakte Fibia for at sikre at din tilmelding ikke er gået tabt.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på at tilslutningafgiften er fradragsberettiget under håndværkerfradraget.

 

Vagtordningen.

 

Vagtordningen startede lige efter efterårsferien.

Skulle I have glemt at indbetale inden d. 01-10-2017 kan det stadig gøres, men så må I samtidig sende en mail til Flemming Sklander, da det ikke er hver dag kontoen bliver kontrolleret.

Indbetalingen skal ske til

Giroindbetaling: 01 16759090 eller Bank overførsel: 1551-16759090

og koster 300 kr.

Det er vigtigt at I angiver navn, vej, hus og telefonnummer på indbetalingen.

 

Arbejdsdag på strandengen d. 30-09-2017.

 

Vejret har ikke været med os i år. Der er alt for vådt og arealet som er blevet slået er mindre end det har været i flere år. Tørringen og sammenrivningen samt bortkørsel har pt. ikke kunnet lade sig gøre.

Nyttejobberne har også i år hjulpet os med at få slået hybenroserne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På arbejdsdagen, hvor der mødte ca. 25 glade grundejere op, fik vi revet en del rør væk fra de mest våde arealer. Revet de slåede hybenroser sammen og trukket en pæn portion gyvler op. I år brugte vi vores egen gyvelsnapper, som vi har købt siden sidste sommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde en hyggelig dag i godt vejr og bestyrelsen takker for det store fremmøde og den megen energi, der blev lagt i arbejdet.

Glimt fra gamle dage.

 

Det er ikke noget nyt at tingene ikke er som i gamle dage, men et kik i fotoalbummet giver dog stof til eftertanke.

Vi er tilbage til engang i 1930-erne, og på nedenstående fotos ses strandengen et sted mellem vej 9 og vej 10. I påsken 1930 var der tid til lidt sejlads med tømmerflåde. I den våde periode var det den eneste mulighed for at komme "tørskoet" ned til vandet. Senere blev der lavet en smal bro over vandet, ca. ud for Rylen, og en del af vores grundejere kan huske at de har ligget på denne bro og fanget haletudser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiletforholdene var også anderledes, spanden skulle tømmes enten ved fælles indsats eller ved at Lortekaj kom og udførte dette arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt ophold i sommerhuset skulle man hjem igen, og det foregik pr. hestevogn til stationen i Vig eller Asnæs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja meget har forandret sig.

Ovenstående fotos er stillet til rådighed af Hanne og Stig Norrbom.

 

Referat og bestyrelsen.

 

På siden ”generalforsamling” kan du læse referatet, og på siden ”bestyrelsen” kan du se sammensætningen af bestyrelsen for det næste år.

 

Højderygstien.

 

Palmesøndag var der åbning af første etape af Højderygstien som går fra Dutterhøjene via Maglehøj, Esterhøj og til Shelterpladsen ved Veddinge.

Fra Dutterhøjene til Esterhøj er der 4,7 km og fra Esterhøj til Shelterpladsen ca. 3 km.

 

På den første strækning mellem Dutterhøjene og Esterhøj er der en fantastisk flot udsigt over Sejerøbugten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var lavvande så man kunne fornemme hvor i bugten den næste afsnøring vil finde sted.

 

På Esterhøj var Høve Bylaug vært ved et lille traktement, med muslinger og svinekam, øl vin og vand.

 

Der blev holdt taler og snoren blev klippet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter gik turen til Shelterpladsen, hvor Geopark Odsherred og Odsherred Kommune var værter ved et mindre traktement.

 

Der var arrangeret bus både fra Høve til Dutterhøjene og fra Shelterpladsen til Høve, så man ikke skulle gå samme vej tilbage.

Turen kan stærkt anbefales.

 

Kloakering.

 

De nye planer for kloakering på Jyderup Lyng lyder på at det først bliver i 2023 at vi får kloakeret.

På denne side finder du nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen, samt meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

På forsiden er der følgende indlæg:

- Søprojektet.

- Fibernet.

- Vagtordningen.

- Arbejdsdag på strandengen.

- Glimt fra gamle dage.

- Højderygstien.

- Kloakering

 

 

 

 

Når du skifter adresse, telefonnummer eller mail-adresse, kan du give os besked ved at klikke på linket her:

adresseændring

 

Denne side er opdateret d. 29-10-2017.

Webmaster: Flemming Sklander

Copyright Grundejerforeningen for Jyderup Lyng © 2012. All Rights Reserved